ЧОРНОМОРСЬКА СЕЛИЩНА ГРОМАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одеська область, Одеський район

Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація про результати конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Чорноморської селищної територіальної громади, кадастровий номер 5122755900:01:002:0022, площею 2,13 га, що розташована за адресою: територія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області, (за межами населеного пункту).

Протокол засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 30.09.2022 р.

Опубліковано 04.10.2022 р.

 

  Оголошення Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області про проведення 30.09.2022 року о 12.00 годині конкурсу з вибору суб’єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Чорноморської селищної територіальної громади, на якій розташовано об’єкт  нерухомого майна     

Відомості про об’єкт оцінки:

Замовник: Чорноморська селищна рада Одеського району Одеської області, код ЄДРПОУ: 05583176, місцезнаходження: Україна, 67570, Одеська область, Одеський район,
смт. Чорноморське.

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка комунальної власності Чорноморської селищної територіальної громади, кадастровий номер 5122755900:01:002:0022 площею 2,13 га, що розташована за адресою: територія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області, (за межами населеного пункту), цільове призначення ділянки - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка перебуває у користуванні товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОЛОДЖИСТІК» та підлягає продажу відповідно до рішення Чорноморської селищної ради № 466-VIII від 29.08.2022 року.

Мета проведення робіт: визначення ринкової вартості земельної ділянки.

Строк подання конкурсної документації: кінцевий термін подання документів становить за чотири робочі дні до дня проведення конкурсу, тобто до 26.09.2022 року (включно).

Місце проведення конкурсу: смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 19, Одеський р-н, Одеська область, 67570.

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів та вимог до учасників конкурсу належать:

- заява претендента на участь у конкурсі з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна за формою згідно з додатком 1;

- витяг з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на дату подачі документів для участі в конкурсі (для претендента – фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та витяг з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на дату подачі документів для участі в конкурсі (для претендента – юридичної особи);

-  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

 - копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- кількість звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має мітити пропозицію про вартість робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Усі документи та копії документів посвідчується підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони : Україна, 67570, Одеська область, Одеський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 19., тел. 048-753-53-75

ДОДАТОК 1 - заява претендента на участь у конкурсі з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна .

Опубліковано 15.09.2022 р.

 

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності

Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради повідомляє, що 05.02.2019 об 11:00 в кабінеті №3 виконавчого комітету Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності з метою оренди

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна для надання в оренду

Термін виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів з дня проведення конкурсу

Відомості про об’єкт оцінки: 

Назва

Характеристика

Місцезнаходження

Умови

Балансоутримувач/

Замовник

1

Нежитлове приміщення

Загальна площа 154,4 кв.м.

Одеська область. Лиманській район, с. гвардійське, вул. Перемоги, 11-А

Оренда для розміщення підприємства для виробництва вікон

ЖКГ Чорноморської селищної ради

2

Частина димохідної труби котельної

Частина димохідної труби котельної загальною площею 20 кв.м.

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське, вул. Сонячна,2

Оренда

ЖКГ Чорноморської селищної ради

3

Нежитлове (підвальне) приміщення

Нежитлове (підвальне) приміщення загальною площею 6,5 кв.м.

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд.49

Оренда для розміщення майстерні для ремонту взуття

ЖКГ Чорноморської селищної ради

4

Нежитлове приміщення

Нежитлове (підвальне) приміщення загальною площею 6,5 кв.м.

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд.49

Оренда для розміщення майстерні для ремонту взуття

ЖКГ Чорноморської селищної ради

5

Приміщення (кабінет)

Кабінет загальною площею 18,6 кв.м.

Будинок культури

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське,90

оренда

Чорноморська селищна рада

Виконання робіт – згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995  № 629, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської селищної ради, затвердженого рішенням сесії від 29.09.2015 №733 (далі - Положення).

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

підтвердних документів:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
 • копія установчого документа;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт.

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 01.02.2019р.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «Конкурсна документація» з описом підтвердних документів, що містяться в конверті до Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19.

Телефон для довідок: (048) 753-53-75

Заява на участь 

Опубліковано 21.01.2018р.

 

ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності (основних засобів)

Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради повідомляє, що 18.12.2018 об 11:00 в кабінеті №3 виконавчого комітету Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності (основних засобів)

Балансоутримувач об’єкта оцінки:  Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для продажу на конкурентних засадах.

Відомості про об’єкт оцінки: 

Назва

Характеристика

Місцезнаходження

Засіб та умови продажу об’єкту

1

Кузов КМ – 131 (КУНГ -1М)

Зав. №25290, 1988 року випуску

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське

Визначення ринкової вартості для продажу на конкурентних засадах

Виконання робіт – згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995  № 629, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської селищної ради, затвердженого рішенням сесії від 29.09.2015 №733 (далі - Положення).

Строк виконання робіт – 7 (сім) календарних днів.

Платник – ЖКГ Чорноморської селищної ради

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

підтвердних документів:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
 • копія установчого документа;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Вимоги до учасників конкурсу – переможець конкурсу одночасно з наданням звіту про оцінку майна повинен надати результати рецензування звіту про оцінку майна.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт.

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 11.12.2018р.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «Конкурсна документація» з описом підтвердних документів, що містяться в конверті до Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19.

Телефон для довідок: (048) 753-53-75

Заява на участь 

Розміщено 03.12.2018р.

 

ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності (основних засобів)

Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради повідомляє, що 12.11.2018 об 11:00 в кабінеті №3 виконавчого комітету Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності (основних засобів)

Балансоутримувач об’єкта оцінки:  Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для продажу на конкурентних засадах.

Відомості про об’єкт оцінки: 

Назва

Характеристика

Місцезнаходження

Засіб та умови продажу об’єкту

1

Кузов КМ – 131 (КУНГ -1М)

Зав. №25290, 1988 року випуску

Одеська область. Лиманській район, смт. Чорноморське

Визначення ринкової вартості для продажу на конкурентних засадах

Виконання робіт – згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995  № 629, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської селищної ради, затвердженого рішенням сесії від 29.09.2015 №733 (далі - Положення).

Строк виконання робіт – 7 (сім) календарних днів.

Платник – ЖКГ Чорноморської селищної ради

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

підтвердних документів:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Вимоги до учасників конкурсу – переможець конкурсу одночасно з наданням звіту про оцінку майна повинен надати результати рецензування звіту про оцінку майна.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт.

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 06.11.2018р.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «Конкурсна документація» з описом підтвердних документів, що містяться в конверті до Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19.

Телефон для довідок: (048) 753-53-75

Заява про участь у конкурсі

Розміщено 23.10.2018 15.40

Даний конкурс вважається таким, що не відбувся, так як не надійшло жодної заяви на участь. 21.11.2018р

 

Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна комунальної власності, яке буде передано в оренду

Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради повідомляє, що 08.10.2018 об 11:00 в кабінеті №3 виконавчого комітету Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19, буде проведено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, яке буде передано в оренду:

Назва об’єкта оцінки:  нежитлове приміщення загальною площею 7 кв.м., яке знаходиться за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 49.

Виконання робіт – згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995  № 629, та  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде  здійснюватися, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської селищної ради, затвердженого рішенням сесії від 29.09.2015 №733 (далі - Положення).

Претенденти подають  конкурсну документацію та конкурсну пропозицію в запечатаному конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

підтвердних документів:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт.

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з написом «Конкурсна документація» з описом підтвердних документів, що містяться в конверті до Чорноморської селищної ради за адресою: 67570, Одеська область Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська,19.

Телефон для довідок: (048) 753-53-75

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь