Чорноморська селищна рада
Офіційний сайт

Доступ до публічної інформації

З метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідальною особою з питань запитів на інформацію, що надходять до Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області визначено Плешко Юлію Григоріївну.

Секретар керівника Бодрікова Юлія Валентинівна відповідальна особа за ведення реєстрації запитів на інформацію.

З метою подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися щоденно з 8.00 до 17.00, в п’ятницю до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00). Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи \ іншій формі. Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 67570, Одеська обл., смт. Чорноморське вул. Гвардійська, 19, Чорноморська селищна рада.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України «Про інформацію»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12