Чорноморська селищна рада
Офіційний сайт

Нормативно-правова база

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/417-19

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/109-2016-%D0%BF

Наказ від 03.04.2017 №67 «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0522-17