ЧОРНОМОРСЬКА СЕЛИЩНА ГРОМАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Чорноморської селищної ради   «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищн

Дата: 02.11.2022 10:07
Кількість переглядів: 268

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Чорноморської селищної ради

  «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, з урахуванням Звіту про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Чорноморської селищної ради від 23.10.2020 року за №905-VII «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області» та рішення виконавчого комітету Чорноморської селищної ради від 01.09.2022 №118 «Про необхідність перегляду регуляторного акта – рішення Чорноморської селищної ради від 23.10.2020 року за №905-VII «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області» та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Чорноморської селищної ради ««Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції», як регуляторного акту.

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) на всій території України був введений воєнний стан. Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 був продовжений строк дії воєнного стану в Україні.

В умовах воєнного стану, який спричинений збройною агресією Російської Федерації багато людей вимушені були покинути свої домівки та переїхати в більш безпечні території. Окрім цього, багато підприємств припинило свою роботу, що у свою чергу спричинило вивільнення робочих місць та поширенню безробіття. На території Чорноморської селищної територіальної громади перебувають 181 внутрішньо переміщена особа, із чиста яких є багато дітей. Також, у зв’язку з неприпиненням бойових дій на значній території України багато дітей отримують статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. А тому, внесення змін до регуляторного акту, шляхом викладення його у новій редакції, дозволить розширити категорію осіб, які мають право на пільги по платі за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області.

Окрім цього, рекомендації щодо можливості надання пільг здобувачам мистецької освіти, із числа внутрішньо переміщених осіб, пільг в оплаті за навчання, були отримані листом Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 22.07.2022 року №7405/01-32/2/1-22.

Відповідно до частини сьомої розділу VI Положення про мистецьку школу, затверджене наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 року № 686 учні мистецької школи, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

 

У регуляторному актів – рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області» був вказаний Лиманський район, який у ході децентралізації був ліквідований, шляхом приєднання до Одеського району на підставі постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX. А тому внесення змін до регуляторного акту забезпечить приведення його у відповідність норм діючого законодавства України.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та потреби прийняття власного регуляторного акту:

Необхідність внесення змін до регуляторного акту, який встановлює розмір плати за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області зумовлено тим, що на законодавчому рівні не встановлено вичерпний перелік осіб, які мають пільги на плату у позашкільному закладі, а у зв’язку з умовами сьогодення – даний перелік повинен бути розширений.

 

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

В умовах воєнного стану, здійснюється міграція населення в більш безпечні території, що відповідно, зумовлює зростанню внутрішньо переміщених осіб. Багато із них мають дітей, яким не виповнилося 18 років, а тому постає необхідність включення внутрішньо переміщених осіб до пільгової категорії осіб по платі за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв», а також дітей, які мають статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це забезпечить продовження та удосконалення навиків та вмінь, які діти здобули до переїзду на безпечну територію.

 

4.  Визначення цілей державного регулювання.

Цілі видання регуляторного акту «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції»:

- визначення переліку осіб, які звільняються від сплати за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» у 100-відсотковому розмірі або на 50%;

- приведення положень регуляторного акту відповідно до вимог постанови Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX.

 

5. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:

 - пропозиція відмови від прийняття регуляторного акту «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції»;

- прийняття регуляторного акту «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції».

У разі неприйняття даного регуляторного акту, виключиться можливість надання пільг по платі за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» особам, які не передбачені чинним законодавством України. Окрім цього, у тексті буде зазначений Лиманський район, який на даний момент ліквідований, що у свою чергу, не відповідає дійсності.

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту виникає законодавча підстава для можливості надання пільг для плати за навчання дітей, із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Враховуючи вищевикладені норми та фінансове становище селищної ради, додатково звільняються від плати за навчання:

1. на 100% - діти з числа внутрішньо переміщених осіб та діти, які мають статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, що навчаються на одному відділенні;

2. на 50 % - діти з числа внутрішньо переміщених осіб та діти, які мають статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, що навчаються на другому і більше відділах;

Таким чином, видно усі переваги прийняття регуляторного акту «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції». Також перевага обраного виду правового регулювання над іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Чорноморської селищної ради для виконання на території селищної ради, що передбачено Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

6. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта «Про внесення зміни до рішення Чорноморської селищної ради №905-VII від 23.10.2020 року «Про плату за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області», шляхом викладення її новій редакції» передбачає встановлення пільг за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області.

Дія акту поширюється на територію Чорноморської селищної територіальної громади. Акт доводиться до відома батьків через офіційний веб-сайт Чорноморської селищної ради за посиланням: https://chr.gov.ua.

 

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акта будуть реалізовані повноваження надані статтею 26 Закону України від 22.06.2000 №1841-14 «Про позашкільну освіту» (зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад».

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить розширити категорії громадян, яким встановлюються пільги за навчання у комунальному закладі «Школа мистецтв».

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є наступні фактори :

- зміни у законодавстві.

 

8. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Запропонований проєкт регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на регулювання.

 

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На даний момент відсутній вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту. У разі зміни зовнішніх факторів, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

 

10. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Строк дії регуляторного з 2022-2023 навчального року, з можливістю у разі виникнення необхідності, внесення до нього змін; його відміни у разі прийняття  нормативно-правових актів на рівні держави; подовження його дії, за підсумками аналізу відстеження його результативності, та з інших причин.

 

11. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками:

Кількісними:

  • кількість осіб, які навчаються у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради;
  • кількість дітей пільгових категорій, що навчаються у комунальному закладі «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради;
  • загальний обсяг коштів на фінансування комунального закладу «Школа мистецтв» Чорноморської селищної ради;

Якісними:

  • аналіз плати за фінансовий рік;

 

12. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом. Для відстеження будуть використовуватись статистичні дані органів державної влади, місцевого самоврядування та інших уповноважених суб'єктів за відповідний період.

Строки проведення базового відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 2 роки з дня набрання ним чинності.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься на підставі статистичних даних та шляхом опитувань цільових груп.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься раз на кожні три роки.

 

 

Розробник проекту регуляторного акту

спеціаліст І категорії відділу

юридичного та документально-

організаційного забезпечення                                          Наталія ВЕГЕРЖИНСЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь