ЧОРНОМОРСЬКА СЕЛИЩНА ГРОМАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Чорноморської селищної ради   «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік»

Дата: 01.11.2022 10:50
Кількість переглядів: 617

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Чорноморської селищної ради

  «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік»

       Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Чорноморської селищної ради «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік» як регуляторного акту.

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. З цього вбачається, що розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних навчальних закладах визначають органи місцевого самоврядування. Окрім цього, згідно з вищевикладеного законодавчого акту, постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішенням органу місцевого самоврядування встановлюється перелік категорій осіб, які мають пільгові умови оплати харчування дітей.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право визначати вартість харчування з урахуванням можливостей місцевого бюджету.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та потреби прийняття власного регуляторного акту:

 

Необхідність прийняття власного регуляторного акту, який регулює розмір  батьківської плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» зумовлено тим, що на законодавчому рівні не встановлено чіткий розмір плати за харчування, а також передбачено перелік осіб, які мають пільги на плату за харчування, який не є вичерпним. Також доцільно встановити плату за харчування дітей у Закладі дошкільної освіти «Сонечко» Чорноморської селищної ради, з урахуванням собівартості послуги (продуктів харчування, підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги) та особливості розташування Чорноморської селищної територіальної громади для доставки продуктів харчування.

 

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

В умовах воєнного стану, яка спричинений збройною агресією Російської Федерації багато людей вимушені були покинути свої домівки та переїхати в більш безпечні території. Окрім цього, багато підприємств припинило свою роботу, що у свою чергу спричинило вивільнення робочих місць та поширенню безробіття. На території Чорноморської селищної територіальної громади перебувають 181 внутрішньо переміщена особа, які, відповідно мають дітей дошкільного віку. А тому, прийняття регуляторного акту дозволить розширити категорію осіб, які мають право на пільги по оплаті праці за харчування.

Окрім цього, категорії громадян, які мають можливість здійснювати плату за харчування дітей, забезпечать часткове покриття витрат селищної ради на харчування дітей дошкільного віку.

Згідно з аналізом денної норми харчування у дошкільних навчальних закладах на одну дитину встановлено, що вартість харчування дитини на один день склала: не більше 40 грн.00 коп. – для дітей віком від 2 до 3 років та не більше 50 грн.00 коп. – для дітей віком від 4 до 6 (7) року.

Прийнявши рішення про розмір батьківської плати вартості харчування в день при відвідуванні закладу дітьми щоденно, можна очікувати сплату батьківської плати.

 

4.  Визначення цілей державного регулювання.

 

Цілі видання регуляторного акту «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік»:

- поліпшення харчування дітей у Закладі дошкільної освіти «Сонечко» Чорноморської селищної ради;

- визначення переліку осіб, які звільняються від сплати за харчування у 100-відсотковому розмірі або на 50% з урахуванням вимог статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III.

 

5. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:

 - пропозиція відмови від прийняття регуляторного акту «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік»;

- прийняття регуляторного акту «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік».

У разі неприйняття даного регуляторного акту, виключиться можливість надання пільг по оплаті за вартість харчування особам, які не передбачені чинним законодавством України. Окрім цього, у разі не встановлення батьківської плати, це призведе до збільшення собівартості послуги (продуктів харчування, підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги), і збільшаться  витрати з місцевого бюджету, які можуть повністю бути не покритими, що у свою чергу може призвести до зменшенню різноманіття страв харчування.

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту виникає законодавча підстава для нарахування, сплати та одержання коштів за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко». Окрім цього, це дає право визначити пільгові умови оплати харчування дітей згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015р. №911-VІІІ, частини п’ятої ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах».

Враховуючи вищевикладені норми та фінансове становище селищної ради, звільняються від плати за харчування:

1. на 100%:

1.1. батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, а також батьки дітей та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту;

1.2. діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях. Підставою є рішення про встановлення опіки;

1.3. діти з інвалідністю. Підставою є копія посвідчення про встановлення інвалідності;

1.4. діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, які мають відповідні підтверджуючі документи;

1.5. діти із сімей загиблих (померлих) батьків, які брали участь в проведенні антитерористичної операції. Підставою для звільнення є копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413, та/або інші офіційні документи, видані державними органами, що підтверджують безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення;

1.6. діти із сімей внутрішньо переміщених осіб. Підставою для звільнення є копії довідок про склад сім’ї  про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

1.7. діти, які мають статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підставою є рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

2. на 50 %:

2.1. батьки, у сім’ях  яких троє і більше дітей. При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо;

2.2. батьки, яким встановлено І-ІІ групу інвалідності, в результаті отриманого поранення при виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

Таким чином, видно усі переваги прийняття регуляторного акту «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік». Також перевага обраного виду правового регулювання над іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Чорноморської селищної ради для виконання на території селищної ради, що передбачено Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

6. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта «Про батьківську плату за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» на 2022- 2023 навчальний рік» передбачає встановлення батьківської плати за харчування дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко», а також категорії осіб, які мають пільги по сплаті за харчування.

Дія акту поширюється на територію Чорноморської селищної територіальної громади. Акт доводиться до відома батьків через офіційний веб-сайт Чорноморської селищної ради за посиланням: https://chr.gov.ua.

 

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту.

 

У разі прийняття регуляторного акта будуть реалізовані повноваження надані Законом України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість».

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Прийняття даного регуляторного акту передбачить приблизні витрати, які будуть іти з бюджету селищної ради на забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити порядок справляння плати за харчування та встановлення пільг у дітей в Закладі дошкільної освіти «Сонечко» Чорноморської селищної ради.

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є наступні фактори:

- невнесення батьками плати за харчування;

- зміни у законодавстві.

 

8. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Запропонований проєкт регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на регулювання.

 

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На даний момент відсутній вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту. У разі зміни зовнішніх факторів, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

 

10. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Строк дії регуляторного з 2022-2023 навчального року, з можливістю у разі виникнення необхідності, внесення до нього змін; його відміни у разі прийняття  нормативно-правових актів на рівні держави; подовження його дії, за підсумками аналізу відстеження його результативності, та з інших причин..

 

11. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками:

Кількісними:

  • кількість вихованців, які навчаються в Закладі дошкільної освіти «Сонечко»;
  • кількість дітей пільгових категорій, що навчається в Закладі дошкільної освіти «Сонечко»;
  • загальний обсяг коштів на фінансування харчування в Закладі дошкільної освіти «Сонечко».

Якісними:

  • аналіз плати за фінансовий рік;
  • покращення якості харчування;

 

12. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

 

Відстеження цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом. Для відстеження будуть використовуватись статистичні дані органів державної влади, місцевого самоврядування та інших уповноважених суб'єктів за відповідний період.

Строки проведення базового відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 2 роки з дня набрання ним чинності.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься на підставі статистичних даних та шляхом опитувань цільових груп.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься раз на кожні три роки.

 

 

Розробник проекту регуляторного акту

спеціаліст І категорії відділу

юридичного та документально-

організаційного забезпечення                                          Наталія ВЕГЕРЖИНСЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь